Billeder mærket med: Is

Sne02

Sne01

Forsvindingspunkt02